W sercu Polski

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”- słowa Matki Bożej z II tajemnicy fatimskiej. Jasna Góra jest duchowym  sercem Polski. W szczególnym dniu rocznicy objawień fatimskich, chcemy modlić się, w tym najważniejszym polskim sanktuarium, o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników  śpiewając naszej Matce jedną z najpiękniejszych modlitw ku Jej czci. Będziemy polecać Jej wstawiennictwu Kościół, prosić o umocnienie wiary i nasze uświęcenie.

W sierpniu 1931 roku siostra Łucja, podupadłszy na zdrowiu, została przez władze zakonne wysłana do Rianjo – małej nadmorskiej wioski niedaleko Pontevedra, gdzie w zaprzyjaźnionym domu mogła nieco odpocząć. Niewątpliwie właśnie tam, w kaplicy Najświętszej Panienki, w zaciszu której zwykła się modlić, Niebo na nowo otwarło się.

Spójrzmy najpierw na cytat z listu z 29 sierpnia 1931 roku. W nim, jasnowidząca Łucja przekazuje swojemu biskupowi takie oto objawienie, mające kluczowe znaczenie dla całokształtu objawienia fatimskiego:

„Spowiednik nakazał mi podzielić się z Jego Ekscelencją tym, co nie tak dawno wydarzyło się między mną naszym dobrym Bogiem: Prosiłam Boga o nawrócenie Rosji, Hiszpanii i Portugalii, zdało mi się więc, że boski majestat odpowiedział: „Jesteś dla mnie wielkim pocieszeniem prosząc o nawrócenie się tych biednych narodów. Proś o to również i moją Matkę, powtarzaj często: Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem dla Rosji, Hiszpanii i Portugalii, dla Europy i całego świata. A innymi razy: Przez swoje czyste i niepokalane poczęcie, o Maryjo, wybłagaj mi nawrócenie Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Europy i świata całego.