Dlaczego Godzinki?

Dlaczego Godzinki? – bo to od średniowiecza najbardziej rozpowszechnione nabożeństwo ku czci Matki Bożej, sławiące Jej Niepokalane Poczęcie.

Dlaczego po łacinie? – bo oryginał został napisany po łacinie, w  uniwersalnym języku Kościoła, a my chcemy się modlić za Kościół, o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników.

Jaki to ma związek z Objawieniami w Fatimie? – Matka Boża prosiła o modlitwę w tych intencjach i obiecała, że na końcu zwycięży Jej Niepokalane Serce.

 

Niedawno wrócił do Polski pięknie iluminowany, renesansowy rękopis Godzinek z końca XV w., tzw. Godzinki Jakuba Wargockiego. Z niego pochodzi inicjał figuralny, który stał się znakiem naszych „Godzinek po łacinie na 100-lecie Objawień w Fatimie”. Czytaj więcej